Myter om Obospil
Læs Mere
Guinnes rekord:
søndag 10 juni 2007
Læs Mere

HVEM?

AN EXAMPLE IMAGE

Team Obo, Birgitte Eriksen og Eva Holck
Vi er alle konservatorieuddannede oboister og har lang erfaring i orkester -og kammermusik fra både ind og udland. Hertil et omfattende pædagogisk virke gennem mange år - primært i musikskolerne i og omkring København.
Hver for sig har vi lige fra starten af vores professionelle virke ønsket at oboen skulle have en ligeværdig plads i danske musikskoler. Vi har således gennem årene søgt at styrke interessen for oboen i musikskolen, i de senere år bl.a. inspireret af Statens Musikråds ”Rammeplan” fra 1995 og rapporten ”Musikkens amatører bør behandles professionelt”. Hver for sig er det lykkedes os at opbygge et obomiljø i vores lokalområde i samarbejde med vores musikskoler.
Vores pædagogiske fællesprojekt tog for alvor form med dannelsen af Team Obo i 2001. Formålet var og er til stadighed at give eleverne mulighed for at udforske oboens egenskaber i et dynamisk obomiljø for elever, men også se sig selv som del af et større netværk..
.

HVORFOR?

På de fleste musikskoler er der stadig kun få elever, og der er derfor ikke mulighed for lokalt at opleve den faglige dynamik og det vækstlag som et større netværk kan skabe. Hvis oboelever således skal have rimelige udviklingsvilkår skal der generelt være dynamisk ”obomiljø” på den enkelte musikskole og det vil sige at der bør som en begyndelse i det mindste være 5 elever på hvert af de tre niveau: begynder, mellem og viderekomne, altså minimum 15 elever. Og denne lokale fødekæde bør til stadighed vedligeholdes gennem aktiv rekruttering.

HVORDAN?

Målet har fra start bl. a været at give eleverne musik -og obooplevelser som de ikke kan få i andre sammenhænge: kort sagt andre oboer at spejle sig i.
Det har været et langt sejt træk, men i dag repræsenterer vi et større antal musikskoler med 60-70 oboelever i og omkring København. Det er mere end 2/3 af Danmarks samlede musikskole oboelevflok….

Vi har fra Team Obo´s start focuseret på en obofaglig rød tråd fra 7-8 årsalderen og op til og med det Konservatorieforberedende kursus, det såkaldte MGK
Vi har altså vægtet at rumme både bredden og eliten - da vi mener at de er 2 alen ud af et stykke.

HVAD?

Team Obo har siden 2001 organiseret obotræf med fagligt indhold for unge obospillere fra 6 til 25 år som et supplement til deres ugentlige musikskoleundervisning.
Vi har fået økonomisk hjælp fra bla. Musik og Ungdom samt Kunstfondens pædagogiske puljemidler, som bl.a. gives til nyskabende pædagogik.

Team Obos målsætninger fremgår i øvrigt af vores vedtægter – her i uddrag:
Formål.
1. Støtte den på stifternes opfordring dannede lokalforening "OboBoom" under organisationen ”Musik og ungdom”. Foreningen søger at samle unge obospillere fra 7-25 år og over 25 år i et musikalsk og fagligt fællesskab. s
2. Afholde projekter og stævner med det formål at give de unge musikalsk og fagligt inspiration ved mødet med andre obospillere på tværs af kommune- og landegrænser samt medvirke til dannelse et socialt netværk med musikken og oboen som centrum.
3. Styrke oboens "fødekæde" i dansk musikkultur fra musikskoleniveau til konservatorieniveau
4. Vise at oboen er et nutidigt instrument og tilgængeligt for flere
5. Virke for forbedring af unge oboisters udviklingsmulighed.

For at deltage i vores obotræf skal men være medlem af Musik og Ungdom og OboBoom, en elevforening under Musik og Ungdom.
Årlig samlet udgift ca. 100 kr.

Indmelding i Musik og Ungdom: www.musik-ungdom.dk
Indmelding i OboBoom: klik på ”tilmelding” i hovedmenu